Black-shouldered Kite. Immature 2cy

elanus goy
Esparver d’espatlles negres Elanus caeruleus. Immatur 2n any cal. Abril. Catalunya / Black-shouldered Kite. Immature 2cy. April. Catalonia. Joan Goy.
  • Cobertores primàries i grans amb puntes blanques força desgastades. Possiblement nascut tard, a l’estiu (juliol-agost ?), ja que encara no ha mudat cap rèmige ni ploma de la cua / Primary and greater coverts with white tips heavily worns. Possibly born later in the summer (July-August ?), because it has not start to moult their remex and tail feather.

Montagu’s Harrier. ♂ Adult

IMG-20170429-WA0026
Esparver cendrós Circus pygargus. Mascle adult. Abril. Catalunya / Montagu’s Harrier. Adult male. April. Catalonia. Joaquim Martínez.
  • A diferència de l’arpella pàl·lida russa presenta un tars més curt -donant una posició més horitzontal- i unes ales llargues que arriben fins a la punta de la cua / Unlike the pallid harrier has a shorter tarsus -giving a more horizontal jizz- and a long wings that reach the tip of the tail.

Common Buzzard ‘lanzarotae’. Adult

lanzarotae
Aligot comú Buteo buteolanzarotae‘. Adult. Fuerteventura, illes Canàries / Common Buzzard ‘lanzarotae’. Adult. April. Fuerteventura, Canary islands. Jorge García.
  • Els aligots de les illes orientals de Canàries els anomenen ‘lanzarotae‘, i recorden a l’aligot rogenc Buteo rufinus cirtensis per unes marques carpals ben marcades, cobertores de sota l’ala uniformes i ventre fosc / The buzzards of the oriental islands of Canary named ‘lanzarotae’, and remember a North African Long-legged Buzzard Buteo rufinus cirtensis for a well-marked dark carpals, rather uniform underwing-coverts and dark belly.

Peregrine Falcon. ♂ Adult “nordic”

IMG-20170418-WA0019
Falcó pelegrí Falco peregrinus. Mascle adult d’origen nòrdic. Abril. Catalunya / Peregrine Falcon. Adult male nordic origin. April. Catalonia. Miguel Àngel Fuentes.
  • Muda activa, amb les pp10 i la p6 en creixement. L’aspecte és el típic d’un ocell nòrdic, molt probablement un siberià calidus / Moult active, with pp10 and p6 growing. Typical aspect of a nordic origin bird, most probably a siberian calidus.